ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรงผม
จำหน่ายวิกผม
บริการบำรุงฟื้นฟูดูแล
ตัดแต่งวิกผมครบวงจร

วิธีการติดหนวด

ขั้นตอนการติดหนวดด้วยกาวน้ำแบบใส

 1. โกนหนวดเคราให้เกลี้ยง
 2. ล้างหน้าให้สะอาด
 3. ทากาวลงบนด้านตาข่ายของหนวดและเคราโดยตรง
 4. รอให้กาวเซตตัวประมาณ 3-5 นาที
 5. เริ่มติดส่วนกลางของหนวดลงบนใบหน้า แล้วค่อย ๆ ไล่ติดไปยังส่วนปลายทั้ง 2 ข้าง โดยกะระยะให้เท่ากัน
 6. แปรงจัดทรงหนวดไปในทิศทางเดียวกันอย่างเบามือ

ขั้นตอนการถอดหนวดที่ติดด้วยกาวน้ำแบบใส

 1. หยดน้ำยาละลายกาวใส่สำลีก้านให้พอหมาด
 2. ทาน้ำยาลงบนบริเวณที่ติดหนวดและเครา
 3. ค่อย ๆ ดึงหนวดและเคราปลอมออกช้า ๆ
 4. กรณีที่ยังรู้สึกว่ากาวติดแน่นกับผิวหนังให้ทาน้ำยาละลายกาวเพิ่มแล้วจึงค่อย ๆ ดึงหนวดออก

 

ขั้นตอนการติดหนวดด้วยเทปกาว

 1. โกนหนวดเคราให้เกลี้ยง
 2. ล้างหน้าให้สะอาด
 3. ตัดเทปกาวตามรูปทรงของหนวดและเครา
 4. เริ่มติดส่วนกลางของหนวดลงบนใบหน้า แล้วค่อย ๆ ไล่ติดไปยังส่วนปลายทั้ง 2 ข้าง โดยกะระยะให้เท่ากัน
 5. แปรงจัดทรงหนวดไปในทิศทางเดียวกันอย่างเบามือ

ขั้นตอนการถอดหนวดที่ติดด้วยเทปกาว

 1. ค่อย ๆ ดึงหนวดและเคราปลอมออกด้วยมือ

 

ขั้นตอนการติดหนวดด้วยกาวน้ำแบบขุ่น

 1. โกนหนวดเคราให้เกลี้ยง
 2. ล้างหน้าให้สะอาด
 3. หยดกาวใส่ก้านสำลีพอประมาณ แต้มกาวที่บริเวณใบหน้าในส่วนที่ต้องการจะติดหนวด
 4. รอให้กาวเซตตัวประมาณ 3-5 นาที
 5. เริ่มติดส่วนกลางของหนวดลงบนใบหน้า แล้วค่อย ๆ ไล่ติดไปยังส่วนปลายทั้ง 2 ข้าง โดยกะระยะให้เท่ากัน กรณีที่กาวไม่ยึดติดกับผิวหนังให้แต้มกาวเพิ่มในบริเวณดังกล่าวเพียงเล็กน้อย
 6. แปรงจัดทรงหนวดไปในทิศทางเดียวกันอย่างเบามือ
 7. ใช้คอนซีลเลอร์แต่งกลบบริเวณขอบของหนวดและเคราให้เรียบเนียน

ขั้นตอนการถอดหนวดที่ติดด้วยกาวน้ำแบบขุ่น

 1. หยดน้ำยาละลายกาวใส่สำลีก้านให้พอหมาด
 2. ทาน้ำยาลงบนบริเวณที่ติดหนวดและเครา
 3. ค่อย ๆ ดึงหนวดและเคราปลอมออกช้า ๆ
 4. กรณีที่ยังรู้สึกว่ากาวติดแน่นกับผิวหนังให้ทาน้ำยาละลายกาวเพิ่มแล้วจึงค่อย ๆ ดึงหนวดออก

วิธีการติดหนวดแบบกาวน้ำใส

วิธีการติดหนวดแบบเทปกาว

วิธีการติดหนวดแบบกาวขุ่น