ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรงผม
จำหน่ายวิกผม
บริการบำรุงฟื้นฟูดูแล
ตัดแต่งวิกผมครบวงจร

วิธีดูแลวิกผมแฟนซี (เส้นผมไฟเบอร์) ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อวิกผม

1. เมื่อวิกผมมีกลิ่นอับ ให้นำไปผึ่งแดด วิธีนี้จะช่วยระบายกลิ่นอับออกจากวิกผมได้ดีที่สุด
2. เมื่อพบฝุ่นบนวิกผม ให้ทำการเขย่าออกเบา ๆ หรือเป่าด้วยไดร์โดยไม่ต้องใช้ความร้อน
3. เมื่อเส้นผมกระดกไม่เข้ารูป ให้ใช้ผ้ารองด้านบนและด้านล่างของตัววิกแล้วหนีบจัดทรง
4. เมื่อต้องการจัดทรง ให้ใช้หวีในการจัดแต่งทรงแทนการเป่าไดร์ด้วยลมร้อน

ข้อห้าม ในการใช้วิกผมแฟนซี (เส้นผมไฟเบอร์) 

1. ห้ามหนีบผมหรือเป่าไดร์ด้วยความร้อนโดยตรงเด็ดขาด การโดนความร้อนโดยตรงจะทำให้เส้นผมไฟเบอร์ละลาย
2. 
ห้ามซักวิกผมแฟนซี การซักวิกผมจะทำให้เส้นผมไฟเบอร์เกิดความเสียหายได้